top of page

מרוץ טראק גזר
ענף המרוצים ברולרבליידס

GEZER TRACK RACE
Inline speed skating

פרטים נוספים

מרוץ גזר הינו חלק מאליפות ישראל בענף המרוצים ברולרבליידס

המרוץ פתוח לילדים החל מגיל 5

 

יש להביא רולבליידס קסדה ומגינים

ההרשמה כרוכה בביטוח בתוקף(ילדים מבוטחים מתוקף חוק הספורט)

המרוץ יתקיים במסלול הריצה בתיכן איתן במועצה אזורית גזר. אורך הקפה 250 מטר.

מקצי בוגרים - גיל 16 ומעלה(לחברי איגוד הגלגיליות):

3000 מטר פסילות ומקצה ספרינט הקפת תעופה

*

מקצי הילדים מחולקים לפי גילאים:

עד כיתה ב- הקפה אחת 

כיתות ג-ד - 2 הקפות

כיתות ה-ו - 4 הקפות

כיתות ז-ח- 5 הקפות

ט ומעלה- 6 הקפות

*החלוקה לגילאים ומיקצים נתונה לשינוי וכפופה בכמות הנרשמים לכל מקצה

**במקרה של מזג אויר סוער המרוץ עלול להידחות

bottom of page