מרוץ טראק גזר
ענף המרוצים ברולרבליידס

GEZER TRACK RACE
Inline speed skating

פרטים נוספים

מרוץ גזר הינו חלק מאליפות ישראל בענף המרוצים ברולרבליידס

המרוץ פתוח לילדים החל מגיל 5

 

יש להביא רולבליידס קסדה ומגינים

ההרשמה כרוכה בביטוח בתוקף(ילדים מבוטחים מתוקף חוק הספורט)

המרוץ יתקיים במסלול הריצה בתיכן איתן במועצה אזורית גזר. אורך הקפה 250 מטר.

מקצי בוגרים - גיל 16 ומעלה(לחברי איגוד הגלגיליות):

3000 מטר פסילות ומקצה ספרינט הקפת תעופה

*

מקצי הילדים מחולקים לפי גילאים:

עד כיתה ב- הקפה אחת 

כיתות ג-ד - 2 הקפות

כיתות ה-ו - 4 הקפות

כיתות ז-ח- 5 הקפות

ט ומעלה- 6 הקפות

*החלוקה לגילאים ומיקצים נתונה לשינוי וכפופה בכמות הנרשמים לכל מקצה

**במקרה של מזג אויר סוער המרוץ עלול להידחות