top of page

אליפות ארצית בקיבוץ נען

ביום שישי 22.12.19 התקיימה במועצה אזורית גזר אליפות ארצית המרוצים טראק.

במרוץ השתתפו מחליקים מכל הגילאים מרחבי הארץ, כאשר מחליקים מבית הספר שלנו גרפו את מירב

המרוץ שכלל עשרות רבות של מחליקים התקיים לראשונה במסלול המרוצים בתיכון איתן בקיבוץ נען.

אורך המסלול הוא כ250 מטרים, אובלי ועשוי מאספלט וציפוי חלק מתאים החלקה ברולרבליידס.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page