top of page

מרוץ פתיחת הקיץ בנען יוני 2021בשישי האחרון התקיים בנען (מועצה אזורית גזר) מרוץ פתיחת הקיץ של Speed iL לילדים ונוער.


את מקצה u17 נוער בנים, פתח שניר שגיב בפתיחה חזקה והובלה מרשימה כאשר איתן קושנירסקי מאחוריו בפער קטן ואיתי קרפל צמוד אליהם מאחור.


במהלך ההקפה השלישית חל מהפך קושנירסקי לקח את ההובלה והמשיך בבריחה חזקה, קרפל הגביר גם את הקצב אולם קושנירסקי כבר פתח פער גדול וגרף את המקום הראשון, כאשר קרפל מסיים אחריו במקום השני ושגיב במקום השלישי.
התלמידים שלנו, שהתחרו בצורה מדהימה ונתנו את הכל, גרפו מדליות ומוכנים למרוצים הבאים.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page